Заданне 1:Віктарына «Васіль Быкаў»:1 скульптар 2. Жураўліны крык 3. Трэцяя ракета 4. Доўгая дарога дадому

Заданне 2: Знайдзіце ў філвордзе беларускіх пісьменнікаў і паэтаў 1. Міцкевіч 2. Чачот 3. Барадулін 4. Танк 5. Панчанка 6. Багушевіч 7. Купала 8. Колас 9. Геніюш 10. Броўка 11. Багдановіч 12. Быкаў

Заданне 4: Персанажы твораў Васіля Быкава 1. Люся, аповесць «Трэцяя ракета» 2. Чумак, аповесць «Праклятая вышыня» 3. Сцепаніда Багацька, аповесць «Знак бяды»